Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fremtidens ORKidé

Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre


Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har vinteren 2013/2014 fått utarbeidet en rapport om «Fremtidens ORKidé». Rapporten tar for seg dagens situasjon i ORKidé, og vurderer ulike utviklingsmuligheter fra ORKidé framover. Rapporten ser blant annet på organisering, styringsmekanismer, samarbeidsoppgaver og økonomi, og vurderer «Fremtidens ORKidé» ut fra 4 ulike utviklingsmodeller.