Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon Kvam

 

Utviklingen i Kvam er beskrevet og analysert med hensyn til næringsutvikling, attraktivitet og utdanningsnivå.