Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Skedsmo 2013

Næringsutvikling og attraktivitet


Utviklingen i Skedsmo er beskrevet og analysert med hensyn til næringsutvikling, attraktivitet og utdanningsnivå.