Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon


Utviklingen i Sogn og Fjordane er beskrevet og analysert med hensyn til næringsutvikling, attraktivitet, innovasjon og utdanningsnivå.