Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Koreokrati

Koreokrati

En evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer


Pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer ble lansert i 2010 som en støtteordning og et virkemiddel for å utvikle og styrke profesjonelle dansemiljøer i regionene. Telemarksforsking fikk i desember 2012 oppdraget fra Kulturrådet med å evaluere dette pilotprosjektet, i samarbeid med Sigrid Røyseng fra Handelshøyskolen BI.

I de tre årene som er evaluert, har åtte ulike miljøer fått innvilget støtte. De åtte miljøene er svært ulike, både som organisasjoner og som dansefaglige aktører. Denne rapporten undersøker hvordan og hvorvidt pilotprosjektet gjennom å støtte disse miljøene har bidratt til å profesjonalisere, regionalisere og utvikle det norske dansefeltet.

Rapporten er publisert av Kulturrådet i kommisjon hos Fagbokforlaget. Den kan bestilles fra Fagbokforlaget her og kan lastes ned fra Kulturrådet her.

Prosjektleder for evalueringen har vært Ole Marius Hylland, som har skrevet rapporten sammen med Sigrid Røyseng.