Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Analyse av barneverntjenesten i Marker kommune

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag å foreta en drifts-og resultatanalyse av barneverntjenesten i Marker kommune.I analysen ser vi nærmere på barnevernets ressursbruk, og gir en oversikt over status og utfordringer som tjenesten står overfor.Vi gir også tilrådninger for hvordanå oppnå en mer kostnadseffektiv drift.