Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Måling av attraktivitet

Analyse av attraktivitet av norske regioner og kommuner


Om hvordan vi førsøke å måle attraktivitet.