Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Sarpsborg 2013

Næringsutvikling og attraktivitet


Analyse av utviklingen i Sarpsborg, med hensyn til arbeids- og næringsutvikling, befolkningsutvikling, innovasjon og utdanning.