Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturpolitikk og paternalisme

En diskusjon av ideologisk kontinuitet


Artikkelen handler om forholdet mellom kulturpolitikk og ideologi, og særlig om kulturpolitikkens potensielle preg av paternalisme. For å belyse endring og kontinuitet i kulturpolitisk ideologi, trekkes det paralleller til 1800-tallets folkeopplysning. Artikkelen stiller de følgende spørsmålene: Hvilke ideologiske mønstre preger norsk kulturpolitikk? Er dagens kulturpolitikk preget av paternalisme på samme måte som 1800-tallets folkeopplysning var det? For å besvare disse spørsmålene diskuterer artikkelen om en ideologisk analyse av folkeopplysning har overføringsverdi til moderne kulturpolitikk.

Artikkelen kan leses her