Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag å foreta en analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune, med særlig fokus på effektivisering og økonomisering.I rapporten gir vi tilrådninger for hvordan oppnå en mest mulig kostnadseffektiv drift.