Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

 

Utredningen drøfter framtidig kommunestruktur i Ofoten. Det anbefales at kommunene bør gå videre med sammenslåingsprosessen rundt alternativet som innebærer sammenslåing av Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes. Evenes bør allikevel ta et valg; om en ønsker seg i retning av Narvik eller mot Harstad. I Tysfjord bør en også velge om en skal dele kommunen slik at arealene på vestsiden av Tysfjorden går i retning av Salten. Styrken til alternativet som innebærer sammenslåing av kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord (+eventuelt Evenes) er uforandret av hvilke ovennevnte valg en gjør i henholdsvis Evenes og Tysfjord.