Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

En gjenganger rir igjen.

Familien som møtte deildegasten


Dette er en artikkel om en fortelling om en familie som har møtt og sett deildegasten – gjengangeren etter en som har flyttet på grensesteiner, deilder. Artikkelen handler både om møtet, om fortellingen om møtet og om hvordan vi kan forstå en slik enkeltfortelling; hvilken sammenheng det er mulig å lese et slikt enkeltstående narrativ inn i. Artikkelen bygger på et tidligere arbeid med materiale om deildegasten fra Norsk Folkeminnesamling, og er et forsøk på å se hvordan man gå videre med en enkeltstående historie.