Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Folkeopplysning som moralsk prosjekt

Tiden, arbeidet, dydene og lastene


1800-tallets folkeopplysning var en folkeopplysning med flertydige ambisjoner og formål. I arbeidet med å analysere den folkeopplysningen som tidsskriftet Folkevennen representerte, ble det tydelig at dette også var et moralsk prosjekt. Denne artikkelen handler om folkeopplysning som et moralsk arbeid og om Folkevennens forsøk på å gjøre det norske folk til et moralsk folk gjennom å få de til å akte tiden, passe arbeidet og la dydene overvinne lastene.