Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Rendalen

Næringsutvikling og attraktivitet


Analyse av utviklingen i Rendalen med hensyn til bosetting, næringsutvikling og attraktivitet.