Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015

 

Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Formålet er å presentere nasjonale tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager i 2015. Som en overgangsordning mot nytt beregningsopplegg, blir satsene for 2014 videreført med en justering for generell kostnadsvekst og endring i maksimalsatsen for foreldrebetaling.