Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2014

 

Kniving i toppen mellom Røros og Bø


De to kommunene fulgte hverandre tett, helt til de endelige teatertallene kom inn. Da ble det klart at Røros stikker av med seieren for tredje år på rad.

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner vi flest aktive boklånere og hvem har den største koraktiviteten? Dette, og mye mer, forsøker Norsk kulturindeks å svare på.

For å toppe indeksen må en kommune score relativt høyt ti utvalgte kategorier. Røros gjør det jevnt over svært godt, med et lite unntak for kategorien bibliotek. I denne kategorien har likevel Røros klatret over 80. plasser siden i fjor, mye takket være at de gjør det godt på den nye bibliotekindikatoren voksne aktive lånere. Røros rangerer ikke øverst i noen enkeltkategorier, men gjør det best i kategoriene konserter (12. plass) samt sentrale tildelinger, frivillighet og kunstnere, der kommunen ligger på 14. plass.

På andre plass finner vi Bø kommune i Telemark. Bø scorer også jevnt over godt, med et lite unntak for museum og kulturskole + DKS. Dette er likevel kategorier hvor kommunen har klatret siden i fjor. Bø gjør det best i kategorien kino, hvor de også i fjor lå på en 3. plass. Også konserter, kunstnere, frivillighet er områder hvor Telemarkskommunen rangerer høyt. Bø har klatret 5. plasser siden 2013.

På tredjeplassen finner vi Nord-Aurdal kommune i Oppland. Kommunen scorer godt i mange kategorier, særlig på kulturarbeidere og sentrale tildelinger. Fjerdeplassen går til Ål kommune, som også gjør det skarpt i kategorien kulturarbeidere.

De neste plassene går til bykommuner. Lillehammer scorer godt på i de fleste kategorier også i år, det samme gjør Trondheim og Hamar. Alle disse rangerer imidlertid lavt på kulturskole + Den kulturelle skolesekken.

Topplista er relativt stabil, men inneholder i år tre nye kommuner: Førde, Tinn og Tynset.

Telemarksforsking tilbyr detaljerte rapporter på kommune-, fylke- og regionnivå. Mer om det her.

 

Ta kontakt med Gunn Kristin Aasen Leikvoll eller Bård Kleppe for mer informasjon