Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Skolestruktur i Stange kommune

 

Rapporten er en utredning av skolestruktur i Stange kommune. Vi har utført analyser og gjort vurderinger knyttet til økonomi, drift, kapasitet og samfunnsmessige forhold. Elevtalls- og befolkningsutvikling på kommunenivå er beskrevet, det er gjennomført en kompetansekartlegging for alle skolene, og det legges fram mulige, strukturelle endringstiltak.