Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Omsorgsyrker, hierarki og kjønn

Historiske linjer