Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur

 

Som en del av arbeidet med kommunereformen i Nome kommune, har Telemarksforsking fått i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Nome er en kommune som pendlingsmessig og kulturelt har tilknytning i ulike retninger. Som grunnlag for valg av sammenslåingsalternativer som det kan være aktuelt å gå videre med, har det derfor vært av interesse å kartlegge innbyggernes preferanser i en tidlig fase.