Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse av Smedjebacken

Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og scenarier


Analyse av Smedjebacken kommune med hensyn til demografi og næringsutvikling.