Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Deling av Tysfjord kommune

Supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten


Dette notatet er et supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten. Notatet tar mer grundig for seg vurdering rundt deling av Tysfjord kommune, vurdert ut fra økonomi, tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og lokaldemokrati.