Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Horten 2014

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier


Horten kommune er analysert med hensyn til befolknings- nærings- og attraktivitetsutvikling. Det er også laget ullike scenarier for befolknings- og næringsutvikling fram til 2040.