Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Reisen til Rogalands framtid

Reisen til Rogalands framtid

Regional analyse. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier


Rapporten er del-rapport 1 i en tredelt rapportserie som dokumenterer og samler opp i seg arbeidet med Scenariere for Rogalands framtid. De andre dokumentne er TF notat 5/2015 og TF notat 6/2015 - se disse.