Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Sogn og Fjordane 2014

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier