Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning av kommunestruktur for Horten kommune

 

Telemarksforsking har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative kommunestrukturmodeller for Horten kommune. Disse er:

  • Horten + Re + Holmestrand + Hof
  • Horten + Tønsberg + Nøtterøy + Tjøme
  • Horten + Tønsberg
I tillegg har vi sett på lovverk og behov for grensejustering mot Tønsberg og Re.

Vi har utredet konsekvenser for lokaldemokrati, direkte økonomiske effekter, tjenestekvalitet og effektiv tjenesteproduksjon.