Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

The resort as a workplace: Seasonal workers in a Norwegian mountain municipality