Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Byregionen Volda-Ørsta

Utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet


Denne rapporten er skriven på oppdrag frå Volda kommune som, i samarbeid med Ørsta kommune, har tinga ein samfunnsanalyse som skal få fram moglege utfordringar og satsingsområde for å styrke Volda-Ørsta som eit sentrum for ein fjerde byregion i Møre og Romsdal. Hensikta med analysen er å legge grunnlaget for at Volda/Ørsta kan søke om å vere med i del 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt byregionprogram.