Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Omstillingsbehov i kommunene i Troms

 

Indikatorer for omstillingsbehov og sårbarhet for kommunene i Troms.