Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Rauma kommune

Kan Rauma bestå som egen kommune?


Telemarksforsking har vurdert om Rauma kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i Molde-regionen.

Utredningen viser at det er fordeler og ulemper knyttet til at Rauma fortsetter som egen kommune, men at fordelene er større enn ulempene.