Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Nesset kommune

Kan Nesset bestå som egen kommune?


Telemarksforsking har vurdert om Nesset kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i Molde-regionen.

Utredningen viser at det er fordeler og ulemper knyttet til at Nesset fortsetter som egen kommune, men at ulempene er større enn fordelene.