Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Scenarier for Østfold

2015 - 2030


Hvilken utvikling kan vi se for oss i Østfold fram til 2030?

I dette notatet har utviklingen i perioden 2000-2014 analysert, og flere mulige scenarier for Østfold fram mot 2030 er utarbeidet og beskrevet. Scenariene bygger på analysen av utviklingen etter 2000, men skilles ved ulike forutsetninger om nasjonal vekst og strukturell utvikling. Scenariene har også ulike forutsetninger om Østfolds egen attraktivitetsutvikling.

Scenariene har, i tillegg til de kvantitative analysene, også innarbeidet strategier og tiltak som kom fram i tre forskjellige seminarer i Østfold på vinteren 2015.