Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg 2014

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier


Analyse av utviklingen i Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg med hensyn til bosetting, næringsutvikling og attraktivitet.