Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Vestnes kommune

Kan Vestnes bestå som egen kommune?


Telemarksforsking har vurdert om Vestnes kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i Molde-regionen, samt "Landkommune Sunnmøre".

Utredningen viser at det er fordeler og ulemper knyttet til at Vestnes fortsetter som egen kommune, og at det er en liten overvekt at ulemper.