Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturrikets tilstand 2014

Konferanserapport


Konferanserapport fra dagskonferansen Kulturrikets tilstand 2014 Kunst og makt