Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Fræna kommune

Kan Fræna bestå som egen kommune?