Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sosiologiske studier av kulturpolitikk

 

Oversiktsartikkel om i hvilken grad og hvordan kultursosiologisk teori/forskning har påvirket kulturpolitisk forskning.