Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturmentoring

Offentlige strategier for kompetanseheving og økt verdiskaping i kultur- og opplevelsesnæring


Notatet presenterer resultatene fra et forprosjekt som har hatt som formål å studere ulike varianter av kulturmentoring som en offentlig strategi for kompetanseheving og økt verdiskaping i kultur- og opplevelsesnæring. I notatet utforskes fire ulike case som gjennom forskjellige tilnærminger til kulturmentoring, kunstnerskap og entreprenørskap forholder seg til kunst- og kulturfeltets særtrekk, utfordringer og dilemmaer.