Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Stordal kommune

Kan Stordal bestå som egen kommune?


Telemarksforsking har vurdert om Stordal kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene som inngår i "Landkommune Sunnmøre".