Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Nordmøre Næringsråd, samt Hitra, Hemne, Snillfjord og Sunndal kommuner, å utrede samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur på Nordmøre.

Det skal leveres 5 rapporter med følgende tema:

  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Gode og likeverdige tjenester
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati
  • Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved alternativene
Denne delrapporten omhandler gode og likeverdige tjenester, og gir en vurdering av dette området for de 15 strukturalternativene.

Utredningsarbeidet av denne rapporten er gjennomført i perioden juli-september 2015.