Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Sunndal kommune

Kan Sunndal bestå som egen kommune?


Telemarksforsking har vurdert om Sunndal kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i Molde-regionen, og gjennomfører for kommunene på Nordmøre.

Utredningen viser at det er fordeler og ulemper knyttet til at Sunndal fortsetter som egen kommune, men at fordelene er litt større enn ulempene.