Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Reisen til Sunnfjordbyen

Reisen til Sunnfjordbyen

Attraktivitetsanalysen


Notatet er en attraktivitetsanalyse for Sunnfjordregionen. Den viser hvordan Sunnfjord har utviklet seg med hensyn til befolknings- og næringsutvikling over en periode på 12 år.  Analysen viser også framskrivninger med ulie attraktivitets-scenarier. Analysen danner grunnlaget for en bred deltakende prosess som dokumenteres i notat 16/2015