Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sykkelstrategi for Telemark

En analyse av potensialet for bred verdiskaping