Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Reisen til «Sunnfjordbyen»

Reisen til «Sunnfjordbyen»

Deltakerprosess og veien videre


Dette notatet dokumenterer den deltakerbaserte prosessen som er gjennomført i prosjektet "Regional analyse - foresight «Sunnfjordbyen»". Notatet refererer til den metoden som er brukt og det dokumenterer de ideer og innspill som er produsert underveis. Notatet avsluttes med en kort redegjørelse for «Teori U» som i særlig grad ble eksponert for deltakerne og brukt i avslutningen av prosjektet. TF notat 15/2015 ligger som et faktagrunnlag for arbeidet og kan med fordel ses i sammenheng.