Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ny finansiering av ikke-kommunale barnehager

Forslag til forenklet modell og ny beregning av pensjon og kapitaltilskudd


Denne rapporten er utarbeidet av PwC i samarbeid med Telemarksforsking på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede modeller for finansiering av ikke-kommunale barnehager og utarbeide tilhørende forskrifter i oppdragsbrev 19-14. Bakgrunnen for oppdragsbrevet er at regjeringen ønsker å forenkle finansieringsordningen for ikkekommunale barnehager. Målet med utredningen er å oppnå en forutsigbar og langvarig finansieringsordning. I tillegg foreslås det nye prinsipper for å beregne kapitaltilskudd samt tilskudd til finansiering av pensjonsutgifter.