Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturarv og bred verdiskaping

Oppsummering fra et forstudie i UNESCO-området fra Møsvatn til Heddalsvatn


Rapporten gir et referat og en oppsummering av et forstudie som har hatt som mandat å belyse hvordan kulturarven i det som nå har fått UNESCO status mellom Møsvatn og Heddalsvatn kan være en ressurs for lokal utvikling og bred verdiskping. Rapporten avslutter med en anbefaling for veien videre.