Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mange formål - en reform

Mange formål - en reform

Evaluering av Akershusmuseet


Denne rapporten presenterer resultatene av en gjennomgang og evaluering av Akershusmuseet i etterkant av museumsreformen.

Vår overordnede konklusjon i evalueringen er at Akershusmuseet i dag har mange forutsetninger for å bli en profesjonell og veldrevet organisasjon og at den nye kursen nåværende direktør er i ferd med å stake ut kan bidra til at museet når de målsettingene som er nedfelt i museumsreformen. Likevel er vårt inntrykk at dette ikke er tilfellet pr. dags dato. Museet framstår ikke som en samlet organisasjon som har vært i stand til å prioritere de oppgaver som et museum for Akershus bør prioritere. I stedet har man gitt etter for en rekke lokale ønsker og inngått avtaler med kommuner, stiftelser og enkeltpersoner uten at dette har vært nøye gjennomtenkt. Dette har medført at det vil være vanskelig for museet å stake ut en kurs og velge en selvstendig, faglig fundert strategi for det videre arbeidet.

Rapporten er gjennomført på oppdrag for Akershus Fylkeskommune