Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Sogn regionråd

 

I samband med kommunereforma har kommunane i Sogn regionråd ønska å gjennomføre ei felles utgreiing om mogleg framtidig kommunesamanslåing. Dei ni kommunane i regionrådet er Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal.

Utgreiinga ser nærare på effektar knytt til seks ulike samanslåingsalternativ.