Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland

 

Rapporten utreder fem aktuelle kommunestrukturmodeller for kommune på Sør-Helgeland. Rapporten ser på konsekvenser av ulike alternativer og skisserer opplegg for eventuell videre prosess.