Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturpolitikkens sedimentering - Kulturløftet som kulturpolitisk vekstperiode

 

Hvilke endringer gjennomgikk den statlige kulturpolitikken i Norge i årene hvor den rødgrønne regjeringen gjennomførte det kulturpolitiske programmet Kulturløftet og hva forteller denne perioden oss om kulturpolitikkens virkemåte og utviklingsmønster? I denne artikkelen analyserer jeg utviklingen i den norske kulturpolitikken i årene 2005 til 2013 med henblikk på dens avgrensning, begrunnelser og organisering. Økningen i de statlige kulturbudsjettene i Kulturløft-perioden kunne gitt grunnlag for endringer i kulturpolitikken langs disse tre dimensjonene. Lærdommen man kan trekke av denne gjennomgangen er imidlertid at kulturpolitikken i Norge utvikler seg sedimentært, gjennom tilføyelsen av nye lag til det bestående, snarere enn gjennom endringer i etablerte ordninger.