Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunesamanslåing i Bjørnefjord-regionen?

Føresetnader og konsekvensar


Utredet fordeler og ulemper for fire sammenslåingsalternativer i regionen.